Develop self-disciplime intellectuals through
a wide range of basic education

Professors

School of Electrical and Electronics Engineering Professors

Hong-Gi Lee

Tae-Kyung Chung

Hoon Kang

Yong Soo Cho

Oh-Young Song

Duk-Sun Shim

Chang-Il Kim

Se-Hyun Park

Junseong Kim

Jung-Phil Kim

Ho-Hyun Park

Un-Chul Moon

Jeong Woo Lee

Kwang-Hyun Baek

Donghyun Baek

Sang-Shin Kwak

Sung Jin Yoo

Han Lim Lee

Cheol-Ho Hong

Woojoo Lee